Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji „Lovrenčevo 2020“

Pozivi|

... Čitajte više → Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji „Lovrenčevo 2020“

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji „Sv. Jakov Mošćenica 2020.“

Pozivi|

... Čitajte više → Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji „Sv. Jakov Mošćenica 2020.“

Javni natječaj za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (Punat, ulica Pod topol 25)

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (Punat, ulica Pod topol 25)

Javni natječaj za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (Punat, ulica Pod topol 25)

Pozivi|

... Čitajte više → Javni natječaj za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (Punat, ulica Pod topol 25)

Javni poziv za prikupljanje prijedloga za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2020. godinu

Pozivi|

... Čitajte više → Javni poziv za prikupljanje prijedloga za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2020. godinu

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – domar – ložač

Pozivi|

REPUBLIKA HRVATSKASISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAG R A D   P E T R I N J ASTRUČNA SLUŽBA... Čitajte više → POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – domar – ložač

Close Search Window