Informacije, Službena Petrinja, Vijesti|

U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije održan je sastanak gradonačelnice Grada Petrinje Magdalene Komes s ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Natašom Tramišak, vezano za daljnju provedbu projekata Intervencijskog plana Grada Petrinje.Istom su prisustvovali i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric te ravnateljica Uprave za potpomognuta područja MRRFEUa Katica Mišković. Razgovaralo se o aktualnom stanju provedbe i financijske iskorištenosti sredstava alokacije bespovratnih sredstava projekata Intervencijskog plana te kako iznaći najbolji način za uspješnu finalizaciju istog, posebice imajući u vidu situaciju u kojoj se trenutno nalazi grad Petrinja uslijed svakodnevnog suočavanja s izazovima koje sa sobom nosi sanacija posljedica razornog potresa.

Comments are closed.

Close Search Window