Intervencijski plan, Radovi, Službena Petrinja, Vijesti|

Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje potpisao je danas Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana“

Projekt je u Intervencijskom planu Grada Petrinje ukupne vrijednosti 27.207.717,08 kuna, za njegovu provedbu odobrena su nepovratna sredstva u iznosu 22.762.478,21 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, dok će ostatak financirati Grad Petrinja i Partner. Svečano potpisivanje održano je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, a Ugovor su u ime Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU potpisali ministrica Gabriela Žalac i Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU s jedne strane i s druge strane u ime Grada Petrinje Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje, koji je ovom prigodom rekao:

„Smatram da smo danas napravili jedno dobro djelo i da je to točka na „i“ jednog dugogodišnjeg mukotrpnog rada cijele ekipe u Gradu Petrinji koja radi na projektima koji su vezani za programe iz Europskih fondova. Za Grad Petrinju najvažniji je Intervencijski plan i pilot projekt pet gradova koji su ratom zahvaćeni, sa područja posebnog državnog interesa i skrbi. Tih 200 milijuna kuna smo razgraničili u Intervencijski plan i plan Grada Petrinje na više segmenata. Imamo komunalnu infrastrukturu za što smo danas i potpisali ugovor preko 27 milijuna kuna, a to je komunalna infrastruktura poduzetničke zone Mošćenica-Poljana. Grad Petrinja ima spremnih 100 milijuna kuna u pripremama i projektima. U našoj Poduzetničkoj zoni imamo negdje oko desetak investitora, a od strateškog interesa je jedna od budućih tvornica furnira u koju se ulaže 10 milijuna eura, za nju smo dali lokacijsku i građevinsku dozvolu. Sve ostale parcele u zoni su spremne na poduzetničke investicije. Nastojao sam kao gradonačelnik Grada Petrinje da damo upravo ono što je najvažnije, a to je naglasak na svako radno mjesto. Znamo da je svako mjesto lijepo, ali najljepše je radno mjesto. Očekujem natječaj za socijalni dio od Ministarstva rada, da povučemo oko 30 milijuna kuna, a 10 milijuna upravo za male i srednje poduzetnike gdje smo mjesečno osigurali 3 000 kuna, tako bi zatvorili ciklus kroz ovu godinu. Ključni projekt nam je Grad na Kupi koji je 42 milijuna kuna. Možemo biti zadovoljni s tim i smatram da ćemo kroz cijelu ovu godinu više puta doći ovdje, da ćemo potpisati još ugovora i da ćemo s njima napraviti ono što je nama najvažnije, nadgradnju života, standarda kojeg zaslužuju građani i građanke Grada Petrinje. Ponekad smo se osjećali da smo izgubljena vrijednost naše Domovine, a s ovime vidim da nismo i zahvaljujem se svima onima koji su bili u projektima i svima koji su dali ogroman doprinos.

Imamo malu komunalnu infrastrukturu u kojoj želimo pokazati kako i na koji način stvoriti ono što je najvažnije, a to su dobri uvjeti života. Očekujemo da ćemo za mjesec dana raspisati natječaj za dvoranu koja je preko 20 milijuna kuna, dječji vrtić koji je oko 6 milijuna kuna, igralište sa svlačionicom , prirodne ljepote kao što je Hrastovačka gora gdje nam ide natječaj za Vidikovac, to je prva realizacija koja je u provedbi i koja se već radi. Grad Petrinja je grad projekata i hvala Vam što ste to primjetili.“

– rekao je gradonačelnik.

„Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana“ je projekt razvoja osnovne infrastrukture (energetske, komunalne i prometne) unutar postojeće poduzetničke zone, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Izgradnjom infrastrukture u Poduzetničkoj zoni otvorit će se novi proizvodni pogoni koji će zapošljavati više od 200 osoba. Aktivna i funkcionalna poslovna zona potaknut će razvoj gospodarstva grada Petrinje te smanjiti stopu nezaposlenosti pokretanjem investicija u zoni i stvaranjem novih radnih mjesta.

Razdoblje provedbe projekta je od 28. ožujka 2017. godine do 28. studenog 2019. godine, a obuhvaća sljedeće aktivnosti: Priprema projektne i tehničke dokumentacije, Infrastrukturni radovi (izgradnja vodovoda, hidrantske mreže, fekalne kanalizacije i uređaja za pročišćavanje, izgradnja prometnih površina s oborinskom kanalizacijom i kanalizacijom elektroničke komunikacijske mreže te javne rasvjete, izgradnja niskonaponske razdjelne mreže, srednjenaponskih kabelskih priključaka trafostanica na elektrodistributivnu mrežu i trafostanica), Stručni nadzor, Voditelj projekta gradnje, Zaštita na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II, Edukativne aktivnosti u svrhu razvoja kapaciteta ciljanih skupina, Aktivnosti za promicanje horizontalnih načela EU, Financijska revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Promidžba i vidljivost te Upravljanje projektom. Voditeljica projekta je Mira Vitković Mačković, te je sa timom od još 5 zaposlenika Grada Petrinje i jednim zaposlenikom Partnera odgovorna za uspješnu provedbu projekta. Uz Grad Petrinju kao Prijavitelja, u provedbi projekta sudjeluje i gradsko poduzeće Poslovne zone Petrinja d.o.o., čija će uloga biti prvenstveno pružanje potpore poduzetnicima u Zoni, ali i izvan nje, i to kroz organizaciju edukacija namijenjenih poduzetnicima i njihovim djelatnicima, kao i kroz pomoć u prijavi projekata na nacionalne i europske natječaje.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window