Intervencijski plan, Vijesti|

Budući da je iskazani interes za dobivanje regionalnih državnih potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva za Grad Petrinju bio znatno manji od interesa za dobivanjem de minimis potpora, a ukupan iznos za de minimis potpore je vec u cijelosti iskorišten i to u iznosu od 10.000.000,00 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je u dogovoru s gradom Petrinjom izmijenilo Program na način da se pristupilo ad hoc izmjeni Intervencijskog plana.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na ovaj su način kroz realokaciju preostalih sredstava regionalnih potpora osigurana dodatna sredstva za de minimis potpore, kako bi se omogućilo daljnje financiranje preostalih projekata za koje se potražuje ta vrsta potpora. Dakle, ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva ostaje nepromijenjen, ali se neiskorišteni iznos sredstava sa LOT1 realocirao na LOT2.

Izmijenjeni Programi potpora su objavljeni u sustavu eFondovi te su dostupni putem sljedeće poveznice: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv… kao i poveznice na stranicu strukturnih fondova: https://strukturnifondovi.hr/…/razvoj-poduzetnistva-u-grad…/

Natječaj za Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji nalazi se u sklopu Intervencijskog plana Grada Petrinje pod nazivom Otvoreni poziv na dostavu projektnih ideja za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike (EFRR) ukupne vrijednosti 25.000.000,00 kuna odnosno 21.250.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Natječajem su sredstva podijeljena u dvije skupine ili tzv dva LOTa, jedan u iznosu od 15.000.000,00 kuna za regionalne potpore (projekti velike vrijednosti) (LOT1) te drugi u iznosu od 10.000.000,00 kuna za de minimis potpore (LOT2).

Natječaj je provodilo Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondove, isti je otvoren 15.6.2018 i trajao je do 28.6.2019. godine. Tijekom navedenog razdoblja, a prema zadnjim informacijama koje je nadležno ministarstvo dostavilo gradu Petrinji (tijekom veljače 2020), na njega su pristigle 82 projektne prijave ukupne vrijednosti od 30.902.302,87 kuna. Od ukupnog broja pristiglih prijava njih 17 je ili povučeno ili isključeno tijekom postupka odabira. Do sada su potpisana 23 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od čega samo jedan za regionalne potpore. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova prelazi 14 mil kuna. Ugovori su potpisani sa poduzetnicima koji imaju ili sjedište ili poslovnicu na području grada Petrinje, te će svoje poslovne aktivnosti provoditi na području grada Petrinje.

Ovo je odlična vijest za sve poduzetnike koji su poslali projektne prijedloge na LOT2 natječaja prije njegova zatvaranja, a koji su još uvijek u postupku odabira budući da je iznos sredstava na prethodno navedenom LOTu povećan. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova je najavilo tijekom ožujka i travnja ove godine donijeti Odluke o financiranju za one projektne prijedloge koji su uspješno prošli treću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava i to do iscrpljenja raspoloživih sredstava Poziva. Po donošenju navedenih Odluka o financiranju u roku od 45 kalendarskih dana od dana donošenja istih očekuje se i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za odabrane projekte.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window