Obavijesti o ishodu|

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 080-03/19-01/04
URBROJ: 2176/06-02-19-33

Petrinja, 20.11.2019. godine

PREDMET:Javni natječaj radi imenovanja na radno mjesto pročelnika Stručne službe Grada, Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja, Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Ureda Gradonačelnika –   obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

Na provedenom testiranju za imenovanje pročelnika:

 1. Stručne službe Grada kandidat je postigao sljedeći broj bodova:
  Ivan Begić iz poznavanja lokalne samoprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 9, stručni dio 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 39 bodova.
 2. Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

  Ivana Kordić iz poznavanja lokalne samoprave i službeničkih odnosa 6, upravnog postupka i uredskog poslovanja 6, stručni dio 9, te intervjua 10, odnosno sveukupno 31 bod.
 3. Upravnog odjela za društvene djelatnosti kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

  Zlata Jajčinović iz poznavanja lokalne samoprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 10, stručni dio 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 40 bodova.
 4. Ureda Gradonačelnika kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

  Valentina Gajšek iz poznavanja lokalne samoprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, stručni dio 6, te intervjua 10, odnosno sveukupno 32 boda.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Sonja Štefanić, mag.oec.

Comments are closed.

Close Search Window