Obavijesti o ishodu|

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/19-01/05
URBROJ: 2176/06-11/1-19-9

Petrinja, 22.11.2019. godine

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu vježbenika za radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove Gradonačelnika – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

Diana Katić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, stručni dio 8, te intervjua 8, odnosno sveukupno 32 boda.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Valentina Gajšek, dipl.polit.

Comments are closed.

Close Search Window