Obavijesti o ishodu natječaja|

Lista izabranih kandidata: 

  1. Katarina Bakrač
  2. Dragana Dragaš
  3. Ivan Goršić
  4. Jovan Jovančević
  5. Ljiljana Jurakić
  6. Damir Lehanka
  7. Ljubica Roksa
  8. Ankica Sljepčević
  9. Kristijan Šik
  10. Marijana Škrinjarić

Comments are closed.

Close Search Window