Gradsko vijeće, Službena Petrinja, Vijesti|

Danas je održana 42. (izvanredna) sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje koja je održana na parkingu izmještene Gradske uprave Grada Petrinje na adresi Ulica braće Hanžek 19 (KOTVA).

radski vijećnici su usvojili sljedeće točke: Izvješće Mandatne komisije o čemu je izvjestio Željko Tonković.

Usvojen je skraćeni zapisnika s 41. sjednice Gradskog vijeća te redom usvojeni Prijedlozi odluka i zaključaka u svezi otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Grada Petrinje:

a) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje

b) Prijedlog Odluke o mjerama za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Grada Petrinje.

c) Prijedlog Odluke o mjerama za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Grada Petrinje oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade.

d) Prijedlog Zaključka o privremenoj obustavi naplate isporuke vodnih usluga,

e) Prijedlog Zaključka o privremenoj obustavi naplate prikupljanja miješanog komunalnog otpada,

f) Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2021. godinu,

g) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje,

h) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje, i) Prijedlog Zaključka o namjeri donošenja Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Petrinje

Comments are closed.

Close Search Window