Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

19. lipnja 2018. godine, Upravni odjel za EU fondove i razvoj održao je Koordinacijski sastanak vezano za prikupljanje informacija o statusu projekata iz Intervencijskog plana Grada Petrinje za potrebe izrade drugog šestomjesečnog izvješća o provedbi Intervencijskog plana Grada Petrinje u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Program provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa koji određuju strateške i operativne modalitete njihovog korištenja: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).

Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih upravnih odjela i voditelji projekata koji su potom izvijestili o statusu pojedinih projekata, svim novostima vezano za iste te o planiranim aktivnostima za iduće razdoblje.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window