Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

Danas, 15.03.2018. godine održan je peti sastanak Projektnog tima za provedbu projekta „Uspostava GIS-a u gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana“ (PP2).

Navedeni projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Na sastanku su definirane obveze pojedinih članova tima te su razrađene daljnje aktivnosti za provedbu projekta i dinamika njihovog provođenja.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window