Događaji, Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

Radni sastanak održali su danas Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje i Viktorija Kaleb, zamjenica gradonačelnika, sa Marinom Piletićem, gradonačelnikom Grada Novske i njegovom zamjenicom Marijom Kušmiš te suradnicima u Maloj vijećnici Grada Petrinje povodom razmjene iskustva vezano za Intervencijski plan.

Ovom prilikom gradonačelnik Dumbović istaknuo ja kako je ovo za njega prije svega jedna određena satisfakcija dobre gospodarske politike koja može donijeti određene standarde naših gradova koji su istu muku prošli u Domovinskom ratu, te dodao:

„Projekti su presloženi. Na njima radimo već tri godine i sada već naš Intervencijski plan pokazuje da je naš Grad među vodećim gradovima koji su povukli najviše sredstava i naše iskustvo kroz energetsku obnovu i sve ono što smo napravili. Odrekli smo se 10 milijuna kuna kao Grad po kubiku za komunalne doprinose i to je velika stvar. Aglomeracija je iznimno zahtjevan projekt i čestitam Vam što ćete ući u jednu takvu priču sa tih stotinjak milijuna kuna. Intervencijski plan je tu kakav je, povlačimo 200 milijuna kuna. U procesu kroz ove tri godine nije bilo lako. Morali smo objediniti sve interese Grada Petrinje, od društvenog, privatnog i socijalnog aspekta, sve ono što Gradu treba i sa dokumentom koji je važan, a to je Intervencijski plan. Učite se na našim greškama. Želimo da naši mali gradovi budu sadržajno kvalitetniji gradovi i da ljudi, mladi ljudi ostanu ovdje živjeti. To je borba protiv „velikih gradova“ protiv gradova metropolizacije jer svi završavamo u Zagrebu, ali zašto ne ostati u Novskoj ili Petrinji. Započeli smo radove u komunalnoj zoni koji su 27 milijuna kuna što je za nas jako bitno. Znamo da smo odvojili od 150 milijuna kuna , jako puno novaca, prema realnom sektoru jer smo smatrali da oni koji pune proračun da bi taj proračun trebalo kroz Europske fondove se vratiti njima kako bi bili nadgradnja onoga što se očekuje u ovom području. Grad Petrinja će Vam uvijek biti na raspolaganju jer zajednički trebamo stvarati bolje uvijete malih gradova koji su zahvaćeni ratom. “

Marin Piletić, gradonačelnik Grada Novske izrazio je zahvalnost gradonačelniku Dumboviću što je omogućio radni sastanak svog tima sa ekipom koja treba promišljati o razvoju Grada Novske te dodao:

„Grad Petrinja grad je koji ima nekoliko godina iskustva na projektima za koje se Grad Novska tek priprema i jedan od najvažnijih ovaj zbog kojeg smo danas u Petrinji jest priprema Grada Novske na uključivanje u program integrirane gospodarske fizičke i socijalne regeneracije malih gradova. S obzirom da je Grad Petrinja ušao, dakle kao pilot projekt zasigurno ima iskustva i onih loših, ali i onih dobrih koji zanimaju Grad Novsku. Ovdje smo i došli da naučimo na primjeru dobre prakse i da svakako saslušamo sve savjete kako bismo izbjegli poteškoće i probleme na koje je naišao Grad Petrinja u realizaciji svog Intervencijskog plana.

Grad Novska želi slijediti primjer Grada Petrinje u realizaciji projekata posebice onih financiranih iz Europske unije. Ovdje smo se dotaknuli i drugih tema, svakako je jedan od značajnih projekata i projekt Aglomeracije za što je Grad Novska dobio jednu božićnu čestitku za Božić 2017. od Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša gdje smo dobili poziv da prijavimo svoj projekt Aglomeracije Novske vrijedan 99 milijuna kuna Ministarstvu i da Grad Novska krene u jednu od svojih najvećih investicija nakon Domovinskog rata. Htjeli smo čuti i iskustva Grada Petrinje po pitanju energetske obnove tako da 37 više stambenih zgrada, koliko ih ima na području Novske niti jedna još uvijek nije energetski obnovljena Danas smo čuli od razvojnog tima Grada Petrinje što možemo očekivati u jednom programu koji traje dugo, nekoliko godina koji treba biti ozbiljno pripremljen. U planu je da proširenjem programa Grad Novska za svoje razvojne programe dobije 12 milijuna eura bespovratnih sredstava. U ovom programu integrirane regeneracije Grad Novska donekle i ovisi o Gradu Petrinji s obzirom da je uspješnost realizacije Intervencijskog plana Grada Petrinje preduvjet za proširenje programa, odnosno uspješna realizacija potrošnje ovih sredstava u Petrinji ovisi o odobravanju Europske komisije da proširenje programa.“

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window