Događaji, Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

Dana 30.04.2019. godine održan je deseti sastanak članova projektnog tima za provedbu projekta “Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori” (1RP6), KK.08.2.1.06.0001 koji se nalazi u Intervencijskom planu Grada Petrinje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP). Na današnjem koordinacijskom sastanku sudjelovali su predstavnici izvođača radova, stručnog i projektantskog nadzora. Tema sastanka je bila izvođenje završnih radova izgradnje vidikovca. Projektni tim je razmatrao o do sada učinjenom u sklopu projekta od radova do vidljivosti.

Comments are closed.

Close Search Window