Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

Dana 13.06.2018. godine održan je šesti sastanak Projektnog tima za provedbu projekta „Uspostava GIS-a u gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana“ (PP2).

Navedeni projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Na sastanku su definirane obveze članova tima vezano za izradu II. Zahtjeva za nadoknadu sredstava te su definirani rokovi radi pripreme 2. šestomjesečnog izvješća o provedbi Intervencijskog plana grada Petrinje.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window