Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU danas, 31.siječnja 2018. Bilo je domaćin svečanog potpisivanja ugovora za projekt „Izrada projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi“.

Ugovore je osobno potpisala ministrica resornog ministarstva Gabrijela Žalac, Tomislav Petric, ravnatelj SAFU-a (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU), a za Grad Petrinju gradonačelnik Darinko Dumbović.

Projekt je to za izradu projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana malih gradova na ratom pogođenim područjima“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

“Danas smo potpisali Ugovor o projektiranju „Grada na Kupi“ u iznosu od 2 milijuna kuna. 85% sredstava je financirano novcem EU-a, a unutar toga se financira svih deset projekata koji čine „Grad na Kupi“; rekonstrukcija ulice Ivana Gundulića, rekonstrukcija Mihanovićeve ulice, šetalište K. Knežića, sanacija pješačkog mosta preko Petrinčice, sanacija mosta na Arhovoj ulici, terasa na Petrinjčici, Strossmayerovo šetalište, dio dokumentacije za rekonstrukciju zgrade za proizvodnju struje u multimedijski centar i dio dokumentacije za rekonstrukciju zgrade klaonice u multimedijski centar sa knjižnicom i kupalište sa novom sportsko-rekreacijskom zgradom.”

– kazao je gradonačelnik Dumbović, te izrazio veliko zadovoljstvo za ovim projektom.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window