Događaji, Intervencijski plan, Službena Petrinja, Vijesti|

Dana 09.05.2019. godine članovi projektnog tima sudjelovali su na tradicionalnom obilježavanju Dana Europe. Na manifestaciji održanoj u Maloj dvorani POU Hrvatski dom Petrinja, predstavljen je projekt „Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori“ (1RP6) KK.08.2.1.06.0001, koji se nalazi u Intervencijskom planu Grada Petrinje i čija su sredstva za provedbu sufinancirana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020 iz programa promicanja održivog razvoja prirodne baštine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window