Koja je uloga Savjeta mladih?

Uloga Savjeta mladih u lokalnim/regionalnim i nacionalnim okvirima proizlazi iz samog naziva, a to je savjetovanje.

Koga Savjet mladih savjetuje i zašto?

Savjet mladih je savjetodavno tijelo predstavničkog tijela (u našem slučaju Gradskog vijeća) u cilju uključivanja mladih u javni život i poboljšanja kvalitete života mladih, detektiranjem problema mladih u zajednici i rješavanjem istih ukoliko Savjet mladih to može učiniti.

Tko su članovi Savjeta mladih?

Članovi Savjeta mladih su mladi ljudi koji su predstavnici formalnih ili neformalnih inicijativa/ udruga ili institucija koje u svojim djelatnostima obuhvaćaju rad s mladima.

A tko ih je izabrao?

Na pisani prijedlog organizacija/inicijativa ili institucija, članove Savjeta mladih bira predstavničko tijelo, odnosno u Gradu Petrinji Gradsko vijeće.

I što točno onda oni rade?

Savjet mladih donosi Plan i program na godišnoj razini o svom radu u kojem predviđa organiziranje tribina ili foruma na temu problema mladih u zajednici. Aktivno komuniciraju s mladima kako bi se upoznali sa što širom problematikom mladih jer mladi su heterogena skupina koja ima različite potrebe i probleme.

Savjet mladih također zagovara i jedan je od pokretača izrade i praćenja procesa provedbe (ukoliko postoji u jedinici lokalne samouprave) Gradskog/regionalnog programa za mlade koji je ključni dokument koji se odnosi na javne politike prema mladima, a obuhvaća područja zapošljavanja, obrazovanja, kulture i dr.

Također, Savjet mladih potiče organizacije i inicijative mladih na organiziranje događanja i aktivnosti koje su za mlade, ali istodobno mora paziti da ne preuzme ulogu izvršitelja zbog svoje isključivo savjetodavne funkcije.

Close Search Window