U Stručnoj službi Grada obavljaju se sljedeći upravni, pravni i stručni poslovi koji se odnose na:

PROČELNICA

Ljuba Crnković, mag. iur.

Tel: 044/515-239
E-mail: ljuba.crnkovic@petrinja.hr

Close Search Window