Zakoni, pravilnici i odluke koji se tiču unutarnje revizije

Unutarnji revizor u obvezi je primjenjivati metodologiju rada koju donosi ministar financija.

UNUTARNJI REVIZOR

Koraljka Ličina, univ.spec.admin.urb.

Tel: 044/515-238
E-mail: koraljka.licina@petrinja.hr

Close Search Window