U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

Kontakti:

Komunalni doprinos

hrvoje.pisaric@petrinja.hr (044/515-231)

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

danijela.matkovic@petrinja.hr

Za fizičke osobe: ivana.bartulic@petrinja.hr (044/515-229)

Za pravne osobe: s.greguric@petrinja.hr (044/515-229)

Komunalni redari

Igor Školenković, k.redar.skolnekovic@petrinja.hr, 099/244-3794                

Hrvoje Režić, hrvoje.rezic@petrinja.hr, 099/362-0665

Borna Vuić, borna.vuic@petrinja.hr, 099/497-9241

Izdavanje uvjeta

Hrvoje Pisarić, hrvoje.pisaric@petrinja.hr

Održavanje cesta i komunalne infrastrukture

Ivica Kožuh, 044/515-237

PRIVREMENI PROČELNIK

Vera Kaurin, dipl. iur.

Tel: 044/515-206
E-mail: komunalno@petrinja.hr

Close Search Window