U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

Kontakti:

Komunalni doprinos

Ivana Bartulić, ivana.bartulic@petrinja.hr , 044/515-229

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

danijela.matkovic@petrinja.hr (044/515-205)
Za fizičke osobe: ivana.bartulic@petrinja.hr (044/515-229)
Za pravne osobe: s.greguric@petrinja.hr (044/515-237)

Komunalni redari

Igor Školneković, k.redar.skolnekovic@petrinja.hr, 099/244-3794                
Hrvoje Režić, hrvoje.rezic@petrinja.hr, 099/362-0665
Boro Dujlović, bdujlovic@petrinja.hr, 099/589-4156

Izdavanje uvjeta

Dajana Matić – dajana.matic@petrinja.hr 044/515-205

Održavanje cesta i komunalne infrastrukture

Ivica Kožuh, 044/515-251

Close Search Window