KONTAKTI:

Izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje (građevinske dozvole, lokacijske dozvole, uporabne dozvole…..)

djurdjica.brkic@petrinja.hr 099/470-6657


rada.jajcinovic@petrinja.hr 099/470-6657

Prostorno planiranje

Zaštita okoliša

tomislav.latin@petrinja.hr

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (Legalizacija)

maja.baric@petrinja.hr 099/582-8430

Pisarnica (zaprimanje zahtjeva)

Izdavanje preslika izdanih akata

ana.sostaric@petrinja.hr 099/582-8430

Komunalni doprinos

ivana.bartulic@petrinja.hr (044/515-229) 

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

danijela.matkovic@petrinja.hr (044/515-205)

Za fizičke osobe: ivana.bartulic@petrinja.hr (044/515-229)

Za pravne osobe: s.greguric@petrinja.hr (044/515-243 i 099/494-6387)

Komunalni redari


Boro Dujlović, bdujlovic@petrinja.hr, 099/589-4156

Hrvoje Režić, hrvoje.rezic@petrinja.hr, 099/362-0665

Igor Školenković, igor.skolnekovic@gmail.com, 099/244-3794                

Izdavanje uvjeta

Dajana Matić, dajana.matic@petrinja.hr, 044/515-205

Održavanje cesta i komunalne infrastrukture

Ivica Kožuh, 044/515-237

Zakoni, pravilnici i odluke koji se tiču prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Close Search Window