Intervencijski plan, Vijesti|

Naziv korisnika: Grad Petrinja

Ukupna vrijednost projekta: 4.999.999,42 HRK

EU sufinanciranje projekta: 4.249.999,50 HRK

Izvršeni su infrastrukturni radovi na neuređenoj zelenoj površini uz rijeku Petrinjčicu kojima su realizirani novi sportsko rekreativni sadržaji kao što su košarkaško igralište, centar za odmor i zabavu, dječje igralište, uređene prometne i zelene površine te postavljene sprave i rekviziti prilagođeni osobama s invaliditetom. Glavni koncept multifunkcionalnog igrališta je da se isprepletenim stazama između polja i u samim poljima odvija nesmetani protok osoba različitih godina i aktivnosti, neovisno da li je to odmor, igra ili sportska djelatnost. Krug kao idealni oblik je glavna koncepcija polja i staza u cijelom multifunkcionalnom igralištu. Izgrađena je nova sportsko-rekreacijska zona i atraktivan društveni i turistički prostor za boravak svih posjetitelja koji će unaprijediti kvalitetu života.

Ciljna skupina su djeca, mladi, osobe s teškoćama u razvoju i invaliditetom, rekreativci i sportaši amateri, sportske udruge, a krajnji korisnici su svi stanovnici Grada Petrinje, domaći i strani posjetitelji željni rekreacije, odmora, zabave, igre i općenito ugodnog provođenja slobodnog vremena u zelenom pojasu uz rijeku Petrinjčicu.

Projekt sportsko rekreacijskog prostora na jednoj lokaciji namijenjen je svim uzrastima te će unaprijediti kvalitetu života svih dobnih skupina stanovnika i posjetitelja koji traže odmor i zabavu na otvorenom prostoru uz rijeku Petrinjčicu. 

Projektom je izgrađena sportsko – rekreacijska infrastruktura tj. multifunkcionalno igralište uz rijeku Petrinjčicu.

Ishođene su dvije uporabne dozvole.

Kroz projekt je provedena javna kampanja u smislu promoviranja pristupačnosti javnih prostora pa tako i igrališta i sportsko – rekreacijskih zona osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama s invaliditetom jer su oni između ostalog i ciljna skupina. Projektom je primarno stavljen naglasak na izgradnju rekreacijske zone prilagođene za korištenje osobama s invaliditetom.

Javna kampanja i službeno otvorenje igrališta – video:

Comments are closed.

Close Search Window