nasl.-1

Grad Petrinja je sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje dana 7. ožujka 2022. potpisao Sporazum o suradnji radi provođenja postupaka obnove građevina oštećenih u potresu koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro te za visoko valorizirane zgrade unutar granica zaštićene kulturno-povijesne cjeline sve prema popisu koje je sastavilo Ministarstvo kulture i medija, 4. studenog 2022. potpisana je I. Izmjena i dopuna predmetnog Sporazuma u suradnji. 

Srce svakog grada je njegov centar, te je stoga jedan od najvažnijih zadataka vratiti život u centar. Zgrade koje na svoj način svjedoče o povijesti grada vrijedna su povijesno kulturna baština, ne samo gradska, nego nacionalna. Provođenjem Programa cjelovite obnove kulturno povijesne cjeline Grad Petrinje nakon potresa 2020. koje je donijelo Ministarstvo kulture i medija, vraća se izgled i postojanje srca Petrinje kakvo je bilo stotinama godina prije 29. prosinca 2020. Nove građevine čuvati će duh i sjećanje na stare, kao živa slika onog grada u koji je Petrinja kroz povijest stasala, a koju je prirodna katastrofa pretvorila u prašinu i uspomene.

Provođenjem cjelovite obnove zgrada smještenih u centru grada, osim stanovnika samog centra, omogućuje se i svim poduzetnicima koji su prije razornog potresa svoju gospodarsku djelatnost obavljali u tim zgradama, da se vrate i nastave sa poslovanjem, na svoje zadovoljstvo te zadovoljstvo svih Petrinjki i Petrinjaca koji željno iščekuju ponovno vidjeti najprometnije ulice grada u punom sjaju.

Close Search Window