Osnovne informacije

ADRESA Šetalište Kajetana Knežića (Zgrada pogona Munjare)
k.č., k.o. 5900/3, 2157/3 k.o. Petrinja
POJEDINAČNO ZAŠTIĆENA Z-1598
ZONA B
KATEGORIJA ŠTETE K 4
VRIJEME IZGRADNJE Posljednja četvrtina 18. i početak 19. stoljeća
KATEGORIJA VREDNOVANJA PREMA PROGRAMU MJERA Z/A
MODEL OBNOVE C
DOKUMENTACIJA IPC INŽENJERING d.o.o., Mirka Maleza 30A, Ivanec
RADOVI MIPCRO d.o.o., Dr. Adalberta Georgijevića 3, Ivanec -uvođenje u posao 08. veljače 2023.

Fotografije

Close Search Window