Osnovne informacije

ADRESA Trg dr. Franje Tuđmana 4
k.č., k.o. k.č. 1982/2 (563/1K), k.o. Petrinja
POJEDINAČNO ZAŠTIĆENA Z-814
ZONA A
KATEGORIJA ŠTETE K 4
VRIJEME IZGRADNJE Posljednja četvrtina 18. i početak 19. stoljeća
KATEGORIJA VREDNOVANJA PREMA PROGRAMU MJERA Z/A
MODEL OBNOVE B
NAPOMENA ZA OBNOVU: Djelomična faksimilna rekonstrukcija kata i krovišta uz reintegraciju sačuvane strukture prizemlja i cjelovitu primjenu sustava mjera protupotresnog ojačanja.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DOT KONZALTING d.o.o., S. i A. Radića 39a, Sisak
RADOVI STRABAG d.o.o., – uvođenje u posao 13. ožujka 2023.

Fotografije

Close Search Window