Osnovne informacije

ADRESA Trg dr. Franje Tuđmana 10
k.č., k.o. k.č. 1968/1, 1968/2 (173/3, 173/1), k.o. Petrinja
POJEDINAČNO ZAŠTIĆENA Z-808
ZONA A
KATEGORIJA ŠTETE K 4
VRIJEME IZGRADNJE Posljednja četvrtina 18. i početak 19. stoljeća
KATEGORIJA VREDNOVANJA PREMA PROGRAMU MJERA Z/A
MODEL OBNOVE B
NAPOMENA ZA OBNOVU: Djelomična faksimilna rekonstrukcija kata i krovišta uz reintegraciju sačuvane strukture dijela prizemlja i cjelovitu primjenu sustava mjera protupotresnog ojačanja.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ARHITEKTURA VUJIĆ d.o.o., Hanžekova 2/4, Petrinja
RADOVI /

Fotografije

Close Search Window