Informacije, Intervencijski plan, Radovi, Službena Petrinja, Vijesti|

Projektni prijedlog “Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori” (1RP6) iz Intervencijskog plana uspješno prošao drugu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava

Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS).

Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).

Projektni prijedlog „Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori“ (1RP6), koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta: KK.08.2.1.06 Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje, uspješno je prošao drugu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava koja obuhvaća provjeru prihvatljivosti projekta, aktivnosti te ocjenjivanje kvalitete i provjeru prihvatljivosti izdataka te se upućuje na slijedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – donošenje Odluke o financiranju. Projekt će se financirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u omjeru EFRR 85% drugi nacionalni izvori 15%.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice  www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.

Close Search Window